Rolety antywłamaniowe nieklasyfikowane
JackeR
Wyceń online
lub

Rolety antywłamaniowe nieklasyfikowane

Na początek przypominamy, że pojęcie „antywłamaniowy” jest zwrotem potocznym i na dodatek dla wielu jeszcze inwestorów mylącym. Jeśli można pokonać zabezpieczenia i włamać się do bankowych skarbców, to tym bardziej można pokonać zaporę, którą ma być roleta. Z tego powodu zdecydowanie poprawniej było by, aby zamiast pojęcia „antywłamaniowy” używać pojęcia „odporny na włamanie”.

Odporność rolety na włamanie, to jej właściwość polegająca na stawianiu oporu próbie wtargnięcia do chronionego pomieszczenia wskutek zastosowania przemocy fizycznej przy użyciu z góry określonych narzędzi, kiedy to roleta zostaje uszkodzona lub zniszczona. Aby roleta została uznana za element odporny na włamanie musi spełniać wymagania określonych norm europejskich.

Do roku 2011 w Polsce zwykło się używać do określania klas odporności na włamanie pojęcia „WK”, (na przykład klasa WK1, WK2, itp.), pochodzącego od stosowanego w normach niemieckich pojęcia „Wiederstandsklasse”. W dniu 21 lipca 2011, Polskie Normy zostały zastąpione przez odpowiadające im normy europejskie PN-EN 1627-1630:2011.

Dla użytkowników rolet największe znaczenie ma norma klasyfikacyjna PN-EN 1627:2011 (i jej aktualizacja z 2012) i najistotniejszą zmianą jaką przynosi, to wprowadzenie do obrotu pojęcia klasy odporności na włamanie RC. Skrót RC pochodzi od angielskiego wyrażenia Resistance Class – klasa odporności. Od razu spieszymy uspokoić inwestorów, że klasa odporności na włamanie RC i WK są tożsame, czyli… RC = WK!!! Nie mniej po dacie opublikowania normy europejskiej prawidłową klasyfikacją odporności na włamanie są klasy odporności RC i podany w normie sposób ich zapisu.

Budowa rolety antywłamaniowej, pomimo zewnętrznego podobieństwa, zdecydowanie różni się od rolety zabezpieczającej. Taka technologia gwarantuje jej cichą pracę i zachowanie wszystkich dodatkowych walorów rolet zewnętrznych.

5 GŁÓWNYCH cech odróżniających ROLETY ANTYWŁAMANIOWE:

Specjalny wzmocniony pancerz wykonany ze wzmocnionego aluminium – ekstrudowany

Specjalne wzmacniane grubościenne prowadnice ze stopów aluminiowych z dodatkowym wzmocnieniem

Specjalna wzmocniona listwa dolna z antywłamaniowym profilem przeciwwyważeniowym

Specjalne wzmacniane opatentowane zabezpieczenie przeciwwyważeniowe w listwie dolnej

Specjalny zespół antywłamaniowy prowadnic

Rolety antywłamaniowe JackeR typu SuperSafe można wykonać w każdym z naszych systemów a nasze ponad 20-letnie doświadczenie oraz wielorakość posiadanych rozwiązań umożliwia montaż rolet na każdym etapie budowy budynku:
1. w nadprożu podczas budowy,
2. wraz z oknem,
3. podczas remontu,
4. podczas ocieplenia budynku,
5. we wnęce okiennej – do glifu,
6. we wnęce okiennej – do okna,
7. na ścianie (na elewacji).